کوره کدولد

کوره کدولد یا همان قالب جوش کدولد برای اتصال سیم به سیم و سیم به صفحه و یا لوله در سیستم های ارتینگ و حفاظت کاتدیک استفاده می شود.
برای اطلاع از قیمت کوره های کدولد با یکی از دفاتر شرکت تماس حاصل نمایید.
همچنین برای اطلاعات بیشتر بر روی قسمت های پایین کلیک نمایید.