دستگاه کدولد

یا همان قالب جوش کدولد برای اتصال انواع سیم به سیم و صفحه و لوله استفاده می شودف که می توان با کلیک بر قسمت پایین اطلاعات مورد نظر را بدست آورید.
همچنین برای اطلاع از قیمت ها با یکی از شماره های شرکت تماس حاصل نمایید.