افزایش عمر قالب جوش کدولد

۳ نکته مهم برای افزایش عمر قالب جوش کدولد – ارتینگ مارکت

افزایش عمر قالب جوش کدولد

ارتینگ مارکت تامیین کننده قالب جوش کدولد

افزایش عمر قالب جوش کدولد نکته ی بسیار مهمی است که این روزها برای پیمانکاران سیستم های ارتینگ بسیار پر اهمیت می باشد.
چرا که در صورت افزایش عمر قالب جوش کدولد تعداد نقطه جوش بسیار بیش تر از حد معمولی را می توانند بزنند که این مهم در هزینه ی نهایی پروژه ی آنها تاثیر گذار خواهد بود. مخصوصا اگر پروژه کوچک یا متوسط باشد.

در قسمت پایین نکاتی را گفته ایم که سبب می شود عمر قالب شما تا تقریبا ۲ برابر افزایش پیدا کند.

نکات اولیه:

جنس قالب کدولد از گرافیت است. گرافیت یکی از حالات کربن است که در توک مداد هم استفاده می شود.
بیشترین مقاومت در برابر حرارت در مواد طبیعی را گرافیت دارد که تقریبا تا ۴۵۰۰ درجه فارنهایت را تحمل می کند.
تعداد جوشی که شما در حالت طبیعی و طبق استاندارد می توانید با قالب جوش کدولد بزنید بین ۷۰ الی ۱۰۰ جوش است.

و اما راه های افزایش عمر قالب جوش کدولد :

۱- پیش گرم قالب

یکی از راه های موثر در افزایش عمر قالب پیش گرم آن می باشد چرا که در زمان استفاده قالب در صورتی که پیش گرم انجام نشود قالب دچار شوک حرارتی می گردد و به زودی ترک های ریزی در عمق آن به وجود می آید که همین امر سبب کاهش چشمگیر قالب جوش کدولد می گردد.

۲- تنظیف به موقع قالب

تنظیف به موقع قالب پس از هر بار جوش سبب افزایش عمر قالب می گردد.

۳- عدم ضربه به قالب برای باز کردن

بارها مشاهده می کنید که بعضی از قالب های نامرغوب پس از جوش به علت انبساط بسیار محکم به هم متصل شده اند و باز نمی شوند.
در چنین حالتی بعضی از نیروهای اجرایی اقدام به ضربه به دستگیره های قالب می نمایند که همین امر سبب از هم گسیخته شدن قالب می شود.